Wprowadzenie

Witamy w informacjach o prywatności Ciastkarnia Piekarnia Kolan.

Ciastkarnia Piekarnia Kolan szanuje Twoją prywatność i ma obowiązek chronić Twoje dane osobowe. Niniejsza informacja o prywatności poinformuje Cię, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe podczas odwiedzania naszej strony internetowej (niezależnie od tego, gdzie ją odwiedzasz) i poinformuje Cię o Twoich prawach dotyczących prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni.

Niniejsza informacja o prywatności jest dostarczana w formacie warstwowym, dzięki czemu można przejść do określonych obszarów przedstawionych poniżej. Proszę również skorzystać z Glosariusza, aby zrozumieć znaczenie niektórych terminów użytych w niniejszej informacji o prywatności.

 

1. Ważne informacje i kim jesteśmy

Cel niniejszej informacji o prywatności

Niniejsza informacja o prywatności ma na celu udzielenie informacji na temat sposobu, w jaki Ciastkarnia Piekarnia Kolan gromadzi i przetwarza dane osobowe podczas korzystania z tej strony internetowej, w tym wszelkie dane, które możesz przekazać za pośrednictwem tej witryny internetowej, wysyłając zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Strona ta nie jest przeznaczona dla dzieci i nie gromadzimy świadomie danych dotyczących dzieci.

Ważne jest, abyś zapoznał się z niniejszą informacją o prywatności wraz z wszelkimi innymi informacjami o prywatności lub uczciwym przetwarzaniu, które możemy przekazać przy określonych okazjach, kiedy zbieramy lub przetwarzamy dane osobowe o Tobie, abyś był w pełni świadomy, w jaki sposób i dlaczego używamy Twoich danych. Niniejsza informacja o prywatności uzupełnia inne powiadomienia i nie ma na celu ich zastąpienia.

Administrator

Ciastkarnia Piekarnia Kolan jest administratorem i odpowiada za Twoje dane osobowe (łącznie określane jako „my”, „nas” lub „nasz” w niniejszej informacji o prywatności).

Powołaliśmy menedżera ds. prywatności danych, który jest odpowiedzialny za nadzorowanie kwestii związanych z niniejszą informacją o prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej informacji o prywatności, w tym wszelkich wniosków o skorzystanie z przysługujących praw, należy skontaktować się z menedżerem ds. prywatności danych, korzystając z danych podanych poniżej.

Dane kontaktowe

Ciastkarnia Piekarnia Kolan
ul. Spółdzielcza 21
64-111 Lipno
[email protected]

Masz prawo w każdej chwili złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, polskiego organu nadzorczego ds. Ochrony danych (https://giodo.gov.pl). Będziemy jednak wdzięczni za możliwość poradzenia sobie z Twoimi obawami zanim podejdziesz do GIODO, więc skontaktuj się z nami w pierwszej kolejności.

Zmiany w polityce prywatności i obowiązek informowania nas o zmianach

Ta wersja została ostatnio zaktualizowana 24 maja 2018, a wersje historyczne można uzyskać kontaktując się z nami.

Ważne jest, aby posiadane przez nas Twoje dane osobowe były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli Twoje dane osobowe ulegną zmianie w trakcie relacji z nami.

Linki zewnętrzne

Ta strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych, wtyczek i aplikacji stron trzecich. Kliknięcie tych łączy lub włączenie tych połączeń może pozwolić stronom trzecim na zbieranie lub udostępnianie danych o Tobie. Nie kontrolujemy tych witryn stron trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia dotyczące prywatności. Po opuszczeniu naszej witryny zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

 

2. Dane, które zbieramy o Tobie

Dane osobowe lub informacje osobowe oznaczają wszelkie informacje na temat osoby, dzięki którym dana osoba może zostać zidentyfikowana. Nie to obejmuje danych, w których tożsamość została usunięta (dane anonimowe).

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różnego rodzaju dane osobowe o Tobie, które zgrupowaliśmy w następujący sposób:

 • Dane Tożsamości obejmują imię, nazwisko, tytuł i nazwę firmy.
 • Dane Kontaktowe obejmują adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail, numery telefonów i adres strony internetowej.
 • Dane Finansowe obejmują dane konta bankowego.
 • Dane Transakcji zawierają szczegóły dotyczące płatności do i od Ciebie oraz inne szczegóły dotyczące produktów i usług zakupionych od nas.
 • Dane Techniczne obejmują adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizację, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do tej witryny.
 • Dane Użycia zawierają informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej, produktów i usług.
 • Dane dotyczące Marketingu i Komunikacji obejmują preferencje dotyczące otrzymywania od nas i naszych stron trzecich informacji marketingowych oraz preferencji dotyczących komunikacji.

Gromadzimy również, wykorzystujemy i udostępniamy Dane Zbiorcze, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, w dowolnym celu. Dane Zbiorcze mogą pochodzić z danych osobowych użytkownika, ale nie są w prawie traktowane jako dane osobowe, ponieważ dane te nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio Twojej tożsamości. Na przykład możemy zagregować Dane Użycia, aby obliczyć procent użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji witryny. Jeśli jednak połączymy lub złączymy Dane Zbiorcze z danymi osobowymi, aby umożliwić bezpośrednią lub pośrednią identyfikację użytkownika, dane te są traktowane jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą informacją o prywatności.

Nie gromadzimy żadnych Specjalnych Kategorii Danych Osobowych o Tobie (dotyczy to również danych o Twojej rasie lub pochodzeniu etnicznym, wierzeniach religijnych lub filozoficznych, życiu seksualnym, orientacji seksualnej, poglądach politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacji o twoim zdrowiu oraz danych genetycznych i biometrycznych). Nie gromadzimy również żadnych informacji na temat wyroków skazujących i przestępstw.

Jeśli nie podasz danych osobowych

Jeżeli musimy gromadzić dane osobowe na podstawie prawa lub zgodnie
z warunkami umowy, którą mamy z Tobą, a Ty nie dostarczysz tych danych na żądanie, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą mamy lub próbujemy z Tobą zawrzeć (na przykład, aby zapewnić Ci towary lub usługi). W takim przypadku może być konieczne anulowanie produktu lub usługi, którą masz u nas, ale powiadomimy Cię, jeśli w danym momencie tak będzie.

 

3. W jaki sposób zbierane są twoje dane osobowe?

Używamy różnych metod zbierania danych od Ciebie i o Tobie, w tym poprzez:

Bezpośrednie interakcje. Możesz przekazać nam swoje Dane Osobowe, Kontaktowe i Finansowe, wypełniając formularze lub korespondując z nami przez pocztę, telefon, e-mail lub w inny sposób. Obejmuje to dane osobowe podane przez Ciebie, gdy:

 • ubiegasz się o nasze produkty lub usługi;
 • żądasz wysłania do Ciebie informacji marketingowych;
 • bierzesz udział w konkursie, promocji lub ankiecie; lub
 • dzielisz się z nami opinią na nasz temat.

Zautomatyzowane technologie lub interakcje. Podczas interakcji z naszą witryną możemy automatycznie zbierać Dane Techniczne o Twoim sprzęcie, działaniach i wzorcach przeglądania. Gromadzimy te dane osobowe za pomocą plików cookie, logów serwera i innych podobnych technologii. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce cookie.

Strony trzecie lub publicznie dostępne źródła. Możemy otrzymywać dane osobowe na Twój temat od różnych stron trzecich i źródeł publicznych, jak podano poniżej:

Dane Techniczne od następujących stron:

 • (a) dostawców usług analitycznych, takich jak [Google z siedzibą poza UE];
 • (b) sieci reklamowe, takie jak [Facebook i Google z siedzibą poza UE]; i
 • (c) dostawców usług wyszukiwania, takich jak [Google z siedzibą poza UE].

Dane Osobowe i Kontaktowe z publicznie dostępnych źródeł [takich jak .

 

4. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Wykorzystamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy pozwala na to prawo. Najczęściej wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach:

 • Gdy musimy wykonać umowę, którą zamierzamy zawrzeć lub zawarliśmy z Tobą.
 • Gdy jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (lub interesów osób trzecich), a twoje interesy i prawa podstawowe nie uchylają tych interesów.
 • Gdy musimy przestrzegać zobowiązania prawnego lub regulacyjnego.

Zasadniczo nie polegamy na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania danych osobowych inaczej niż w związku z wysyłaniem do Ciebie wiadomości marketingowych stron trzecich przez e-mail lub wiadomość tekstową. Masz prawo wycofać zgodę na marketing w dowolnym momencie, wtedy prosimy o kontakt z nami.

Cele, dla których wykorzystamy Twoje dane osobowe

Poniżej przedstawiamy, w formie tabeli, opis wszystkich sposobów, w jakie zamierzamy wykorzystywać Twoje dane osobowe, oraz jaką podstawę prawną wykorzystujemy aby to robić. Określiliśmy także nasze uzasadnione interesy tam, gdzie to właściwe.

Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na więcej niż jednej podstawie prawnej, w zależności od konkretnego celu, dla którego używamy Twoich danych. Proszę o kontakt z nami w przypadku potrzeby uzyskania szczegółowych informacji na temat konkretnej podstawy prawnej, na której się opieramy przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych w przypadku, gdy w poniższej tabeli podano więcej niż jedną podstawę.

Cel/działanie Rodzaj danych Podstawa prawna przetwarzania, w tym podstawa uzasadnionego interesu
Aby zarejestrować Cię jako nowego klienta (a) Tożsamość
(b) Kontakt
Wykonanie umowy z Tobą
Aby przetworzyć i dostarczyć zamówienie, w tym:
(a) Zarządzanie płatnościami, opłatami i obciążeniami
(b) Odbieranie i odzyskiwanie należnych nam pieniędzy
(a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Finansowe
(d) Transakcyjne
(e) Marketing i Komunikacja
(a) Wykonanie umowy z Tobą
(b) Konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (aby odzyskać należne nam długi)
Aby zarządzać naszymi relacjami z Tobą, które będą obejmować:
(a) Powiadomienie o zmianach w naszych warunkach lub polityce prywatności
(b) Prośba o pozostawienie opinii lub wypełnienie ankiety
(a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Marketing i Komunikacja
(a) Wykonanie umowy z Tobą
(b) Konieczne do wykonania zobowiązania prawnego
(c) Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (w celu aktualizacji naszych danych i zbadania, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług)
Aby umożliwić Ci wzięcie udziału w losowaniu nagród, konkursie lub wypełnieniu ankiety (a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Użytkowanie
(e) Marketing i Komunikacja
(a) Wykonanie umowy z Tobą
(b) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (zbadanie, w jaki sposób klienci wykorzystują nasze produkty/usługi, aby je rozwijać i rozwijać naszą firmę)
Aby administrować i chronić naszą firmę i tę stronę (w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, konserwacja systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych) (a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Techniczne
(a) Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (prowadzenie działalności, świadczenie usług administracyjnych i IT, bezpieczeństwo sieci, zapobieganie oszustwom oraz w kontekście reorganizacji działalności lub restrukturyzacji grupy)
(b) Konieczne do wykonania zobowiązania prawnego
Dostarczanie odpowiednich treści i reklam internetowych oraz mierzenie lub zrozumienie skuteczności reklam, które dla Ciebie serwujemy (a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Użytkowanie
(e) Marketing i Komunikacja
(f) Techniczne
Konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (zbadanie, w jaki sposób klienci wykorzystują nasze produkty/usługi, aby je rozwijać i rozwijać naszą firmę oraz do informowania naszej strategii marketingowej)
Wykorzystywanie analityki danych do ulepszania naszej strony internetowej, produktów/usług, marketingu, relacji z klientami i doświadczeń (a) Techniczne
(b) Użytkowanie
Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (określenie typów klientów dla naszych produktów i usług, aktualizowanie naszej strony internetowej i jej przydatność, rozwijanie działalności i informowanie o naszej strategii marketingowej)
Przedstawianie sugestii i zaleceń dotyczących towarów lub usług, które mogą Cię zainteresować (a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Techniczne
(d) Użytkowanie
(e) Profil
Konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu rozwoju naszych produktów/usług i rozwoju naszej firmy)

Marketing

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ci wybory dotyczące niektórych zastosowań danych osobowych, szczególnie w zakresie marketingu i reklamy. Ustaliliśmy następujące mechanizmy kontroli danych osobowych:

Oferty promocyjne od nas

Możemy wykorzystać Twoje Dane Tożsamości, Kontaktu, Techniczne,
Wykorzystania i Profilu, aby sformułować pogląd na temat tego, czego według nas mógłbyś chcieć lub potrzebować lub co może Cię zainteresować. W ten sposób decydujemy, które produkty, usługi i oferty mogą być dla Ciebie odpowiednie (nazywamy to marketingiem).

Otrzymasz od nas komunikaty marketingowe, jeśli poprosiłeś o informacje od nas lub kupiłeś od nas towary lub usługi, albo podałeś nam swoje dane, kiedy wszedłeś do konkursu lub zarejestrowałeś się w promocji i, w każdym przypadku, nie zrezygnowałeś z otrzymywania tego marketingu.

Marketing stron trzecich

Otrzymamy Twoją wyraźną zgodę, zanim podzielimy się w celach marketingowych twoimi danymi osobowymi z jakąkolwiek firmą spoza firmy Ciastkarnia Piekarnia Kolan.

Rezygnacja

Możesz w każdej chwili poprosić nas lub strony trzecie, aby przestać wysyłać Ci wiadomości marketingowe, poprzez linki rezygnacji z dowolnej wiadomości marketingowej wysłanej do Ciebie, lub w kontaktując się z nami w dowolnym momencie.

W przypadku rezygnacji z otrzymywania tych wiadomości marketingowych nie będzie do dotyczyć danych osobowych przekazanych nam w wyniku zakupu produktu/usługi lub innych transakcji.

Cookies

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie przeglądarki lub powiadamiała Cię, gdy strona ustawia lub uzyskuje dostęp do plików cookie. Jeśli wyłączysz lub odrzucisz obsługę plików cookie, proszę pamiętać, że niektóre części tej witryny mogą stać się niedostępne lub działać nieprawidłowo. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy, zobacz Politykę Cookie.

Zmiana celu

Będziemy wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w celach, dla których je zgromadziliśmy, chyba że zasadnie uznamy, iż musimy z nich korzystać z innego powodu i że jest to zgodne z pierwotnym celem. Jeśli chcesz uzyskać wyjaśnienie, w jaki sposób przetwarzanie dla nowego celu jest zgodne z pierwotnym celem, prosimy o kontakt z nami.

Jeśli będziemy potrzebować wykorzystywać Twoje dane osobowe w innym celu, powiadomimy Cię i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.
Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej wiedzy i zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

 

5. Ujawnianie Twoich danych osobowych

Być może będziemy musieli udostępnić twoje dane osobowe stronom wymienionym poniżej w celach określonych w tabeli w punkcie 4 powyżej.

 • Zewnętrzne Strony Trzecie, zgodnie z [Glosariuszem].
 • Określone strony trzecie, takie jak [Ciastkarnia Piekarnia Kolan].
 • Strony trzecie, którym możemy postanowić sprzedać, przekazać lub połączyć części naszej działalności lub naszych aktywów. Alternatywnie możemy starać się pozyskać inne firmy lub połączyć się z nimi. Jeśli zmiana dotyczy naszej działalności, nowi właściciele mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe w taki sam sposób, jak określono w niniejszej informacji o prywatności. Wymagamy od wszystkich stron trzecich poszanowania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i traktowania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie Twoich danych osobowych do własnych celów i pozwalamy im wyłącznie na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

 

6. Transfery międzynarodowe

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 

7. Ochrona danych

Dane, które od Ciebie zbieramy, są przechowywane w UK Tier 1 Data Host, o nazwie UKFast.Net Limited (https://www.ukfast.co.uk/). UKFast posiada akredytację ISO 27018.

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zabezpieczyć Twoje dane osobowe przed przypadkową utratą, nieautoryzowanym wykorzystaniem lub uzyskaniem dostępu do danych osobowych, zmianą lub ujawnieniem. Ponadto ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do tych pracowników, agentów, kontrahentów i innym stron trzecich, które muszą je znać. Będą oni przetwarzać Twoje dane osobowe tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i będą podlegać obowiązkowi zachowania poufności.

Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku wszelkich podejrzeń naruszenia ochrony danych osobowych i powiadomimy o naruszeniu Ciebie, jak i wszelkie odpowiednie organy regulacyjne, w przypadku gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

 

8. Zatrzymywanie danych

Jak długo będziecie używać moich danych osobowych?

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne, aby spełnić cele, dla których je zgromadziliśmy, w tym spełnienie wymagań prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkód wynikłych z nieuprawnionego użycia lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe i czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków i mających zastosowanie wymagań prawnych.

Zgodnie z prawem musimy przechowywać podstawowe informacje o naszych klientach (w tym Dane Kontaktowe, Tożsamość, Finansowe i Transakcji) przez pięć lat po tym, jak przestaną być klientami dla celów podatkowych.
W niektórych okolicznościach możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych: zobacz [Żądanie usunięcia] poniżej, aby uzyskać więcej informacji.

W niektórych okolicznościach możemy anonimizować Twoje dane osobowe (aby nie mogły być już z Tobą powiązane) do celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku możemy wykorzystywać te informacje w nieskończoność bez powiadomienia.

 

9. Twoje prawa

W pewnych okolicznościach masz prawa wynikające z przepisów o ochronie danych w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Proszę zobaczyć:

 • [Sprzeciw co do przetwarzania Twoich danych osobowych].
 • [Żądanie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych].
 • [Żądanie przekazania Twoich danych osobowych].
 • [Prawo do wycofania zgody].

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z praw określonych powyżej, prosimy o kontakt z nami.

Zazwyczaj nie jest wymagana opłata

Nie będziesz musiał płacić opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (lub za korzystanie z jakichkolwiek innych praw). Możemy jednak pobrać uzasadnioną opłatę, jeśli Twoje żądanie jest wyraźnie nieuzasadnione, powtarzalne lub nadmierne. Ewentualnie możemy odmówić zastosowania się do Twojego żądania w takich okolicznościach.

Czego możemy potrzebować od ciebie

Być może będziemy musieli poprosić Cię o podanie konkretnych informacji, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość i zagwarantować Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych (lub do korzystania z innych Twoich praw). Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa ich otrzymać. Możemy również skontaktować się z Tobą, aby poprosić Cię o dodatkowe informacje w związku z Twoją prośbą, aby przyspieszyć naszą odpowiedź.

Termin na odpowiedź

Staramy się odpowiedzieć na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca. Czasami może to potrwać dłużej niż miesiąc, jeśli Twoja prośba jest szczególnie skomplikowana lub złożyłeś kilka wniosków. W takim przypadku powiadomimy Cię i będziemy Cię informować na bieżąco.

 

10. Twoje prawa

PODSTAWA PRAWNA

Uzasadniony interes oznacza interes naszej firmy w prowadzeniu i zarządzaniu naszą działalnością, aby umożliwić nam oferowanie najlepszej usługi/produktu oraz najlepszego i najbezpieczniejszego doświadczenia. Dbamy o to, aby rozważyć i zrównoważyć potencjalny wpływ na Ciebie (zarówno pozytywny, jak i negatywny) i Twoje prawa, zanim przetworzymy Twoje dane osobowe dla naszych uzasadnionych interesów. Nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych do działań, gdy nasze interesy podrzędne w stosunku do Ciebie (chyba że mamy Twoją zgodę lub są w inny sposób wymagane lub dozwolone przez prawo). Możesz uzyskać dalsze informacje na temat tego, w jaki sposób oceniamy nasze uzasadnione interesy wobec potencjalnego wpływu na Ciebie w związku z konkretnymi działaniami, kontaktując się z nami.

Realizacja Umowy oznacza przetwarzanie Twoich danych w przypadku, gdy jest to konieczne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub podjęcia kroków na Twoje żądanie przed zawarciem takiej umowy.

Przestrzeganie obowiązku prawnego lub regulacyjnego oznacza przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to konieczne do przestrzegania prawnego lub regulacyjnego obowiązku, któremu podlegamy.

STRONY TRZECIE

Zewnętrzne Strony Trzecie

 • Dostawcy usług działający jako podmioty przetwarzające, z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie i w Polsce, którzy świadczą usługi w zakresie IT i administracji systemem.
 • Profesjonalni doradcy działający jako podmioty przetwarzające, w tym księgowi z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie, którzy świadczą usługi księgowe.
 • Organy działające w Polsce jako podmioty przetwarzające, które w pewnych okolicznościach wymagają zgłaszania czynności związanych z przetwarzaniem danych.

TWOJE PRAWA

Masz prawo do:

Żądania dostępu do swoich danych osobowych (zwykle zwane „żądaniem dostępu do danych podmiotu”). Umożliwia to otrzymanie przez Ciebie kopii danych osobowych, które przechowujemy, oraz sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Żądanie korekty danych osobowych, które posiadamy o Tobie. Dzięki temu można poprawić niepoprawne lub niedokładne dane, które posiadamy o Tobie, chociaż może zajść potrzeba zweryfikowania dokładności nowych danych, które nam przekazujesz.

Żądanie usunięcia Twoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o usunięcie lub skasowanie danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnienia, abyśmy nadal je przetwarzali. Masz również prawo poprosić nas o usunięcie lub skasowanie Twoich danych osobowych w przypadku, gdy z powodzeniem skorzystałeś z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej), gdy moglibyśmy przetwarzać Twoje dane niezgodnie z prawem lub gdy jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu przestrzegania lokalnego prawa. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze możemy być w stanie spełnić Twoje żądanie o usunięcie z konkretnych przyczyn prawnych, o których zostaniesz poinformowany, w stosownych przypadkach, w chwili złożenia swojego żądania.

Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy polegamy na uzasadnionym interesie (lub interesie strony trzeciej) i jest coś w Twojej konkretnej sytuacji, co sprawia, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie, ponieważ czujesz, że ma to wpływ na twoje fundamentalne prawa i wolności. Masz również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać że mamy uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich informacji, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności.

Żądanie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o zawieszenie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących scenariuszach:

 • (a) jeśli chcesz, abyśmy ustalili dokładność danych;
 • (b) gdy nasze wykorzystanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli;
 • (c) gdy chcesz, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli nie będziemy ich już potrzebować, ponieważ są Ci potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub
 • (d) wyraziłeś sprzeciw wobec wykorzystania przez nas swoich danych, ale musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne, uzasadnione podstawy, aby z nich korzystać.

Żądanie przekazania Twoich danych osobowych Tobie lub stronie trzeciej. Przekażemy Tobie lub wybranej przez Ciebie stronie trzeciej Twoje dane osobowe w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie do odczytu maszynowego. Pamiętaj, że to prawo ma zastosowanie tylko do informacji automatycznych, na które początkowo wyraziłeś dla nas zgodę na wykorzystanie lub gdy wykorzystaliśmy te informacje do zawarcia z Tobą umowy.

Wycofanie zgody w każdej chwili, gdy polegamy na zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem jakiegokolwiek przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci niektórych produktów lub usług. Doradzimy Ci, czy tak jest, w momencie wycofania zgody.

 

11. Klauzule informacyjne

1. Klauzula informacyjna dla fanpage Administratora na facebooku
Treść klauzuli

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ciastkarnia Kolan z siedzibą w Lipnie, założyciel fanpage pod nazwą „Ciastkarnia Piekarnia Kolan”.

2. Z administratorem danych mogą się Państwo się skontaktować pod w/w adresem lub poprzez e-mail: [email protected].

3. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu:
– prowadzenia fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach i zasadach określonych przez Facebook Inc.,
– informowania o aktywności administratora, promowaniu różnych wydarzeń które organizuje administrator,
– informowania o produktach i usługach administratora,
– budowania i utrzymania społeczności związanej z administratorem,
– komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości),
– ewentualnego ustalania, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
– analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a.

4. Administrator będzie przetwarzał następujące dane:
– podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez użytkownika na własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,
– dane opublikowane przez użytkownika na profilu Facebook,
– anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebook stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z Facebook, gromadzone dzięki „plikom cookies” z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkowników zarejestrowanych na Facebook, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
– zgoda użytkownika, wyrażone poprzez wyraźne działanie potwierdzające jakim jest dokonanie subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u administratora,
– prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej, którym jest: prowadzenie fanpage’a oraz konieczność zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami a administratorem, a także marketing bezpośredni oraz ochrona praw i roszczeń.

6. okres przechowywania danych jest związany z celami i podstawami przetwarzania. W związku z czym:
– dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody,
– dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora przetwarzane będą do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ustania tego interesu, dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” przetwarzane będą przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

7. administrator udostępnia dane osobowe jedynie podmiotom uprawnionym z mocy przepisów prawa oraz innym podmiotom, które świadczą usługi na rzecz administratora (obsługa IT).
W związku ze specyfikacją portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.

8. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

9. Dane użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie facebook, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt, wyświetlanie informacji od administratora fanpage

10. Dane użytkowników administrator uzyskuje od firmy Facebook Inc. oraz publicznego profilu użytkownika oraz wpisów na panpage’u administratora.

11. każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: dostępu do swoich danych, do sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody.

12. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
a) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
c) telefonicznie: (22) 531 03 00.

14. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obserwowania fanpag’e administratora.

2. Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego na stronie www

Treść klauzuli
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ciastkarnia Kolan
2) kontakt z Administratorem Danych – [email protected],
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające zarządzające stroną www
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu